Basa Basi Laut

Mengambil tema “Nasib Laut di Tangan Kita”, masih dalam rangka Hari Bumi